goetheanum

 

LIVOS ble startet av antroposofer og lærere som ønsket seg produkter til overflatebehandling med sunne og trygge råstoffer fra naturen, uten skadelige eller giftige tilsetninger. De første LIVOS-produktene ble lansert i Tyskland i 1972, og siden den gang har våre natur- og miljøvennlige produkter blitt populære i de fleste deler av verden. Særlig over de siste få årene har fokus på miljø, klima, helse, naturlige råvarer og bærekraftige grønne, produkter blitt en voksende trend. Med over 40 års erfaring sitter LIVOS på en unik kunnskap og en tidsprøvd tradisjon innenfor produksjon av maling og overflatebehandlingsprodukter på miljøets egne premisser. Vårt engasjement går dypere enn trender og salgs-gimmicks.

 

LIVOS tilbyr en produktlinje med rene naturprodukter, giftfri, biologisk nedbrytbare og uten petro-kjemikaliene man finner i så mange andre malingstyper og overflateprodukter. Våre produkter er basert på fornybare råmaterialer fra organisk plantedrift. Vi kan med stolthet si at våre produkter er klima- og miljøvennlige, og helt fri for skadelige substanser. Vår miljøfokus er dobbelt. Vi vil gi deg et godt og sunt hjemmemiljø, gjennom naturlige produkter som er fri for skadelige giftstoffer. Og, vi ønsker å ivareta klimaet vi alle deler, gjennom en produksjonsprosess på miljøets og naturens egne premisser.

 

naturlig

 

Råvarer
I LIVOS-produktene brukes om lag 150 naturlige råvarer i plantebaserte oljer og malinger. Dette til sammenligning med de om lag 15 000 råvarene som brukes i syntetiske produkter. Blant råmaterialene vi bruker finnes naturlig harpiks, olje, lim og voks. Et eksempel på en slik råvare er Linolje. Linfrøene kommer fra Lüneberger Heide – ikke langt fra LIVOS sitt anlegg i Wieren. Ved å kaldpresse linfrøene fås en gyllengul, tyktflytende olje. Dette er en viktig ingrediens i mange oljer og lakker og gir den elastisiteten vi ønsker.

Oljen kultiveres i en omstendelig prosess, og vi får mest mulig olje ut av avlingene gjennom å ta hensyn til faktorer som avlingsplanlegging, avlingsrotasjon og preparering av jorden.
Pigmentene som brukes i våre produkter kommer fra jord, planter og mineraler.
Siden 1984 har vi åpent deklarert alle ingredienser på produktenes innpakning og medfølgende data-ark.

 

plant-406900_1920På grunn av råstoffene LIVOS bruker oppnår produktene spesielt gode egenskaper:
– inneklima: Ingen skadelig avgassing
– helse: Ingen skadelige innholdsstoffer
– miljø: Ingen råstoffer som skader naturen
– antistatisk overflate: Lite «støt», og lite støv
– diffusjonsåpen flate: Regulerer inneklimaet i rommet
– dårlig lukt: Noen produkter virker som en luftrenser

LIVOS og miljøhensyn
LIVOS-produktene er biologisk nedbrytbare. Det betyr at de utelukkende inneholder råmaterialer som naturen selv er i stand til å bryte ned med sine enzymer eller mikroorganismer, i en prosess som ikke skaper giftige eller miljø-fiendtlige avfallsstoffer. For de aller fleste produktene kan tørre rester faktisk benyttes som kompost.
LIVOS baserer sin produksjon på fornybare råmaterialer som er dyrket for å møte våre høye miljø-standarder. Gjennom bruk av fornybare råmaterialer beskytter vi miljøet og oppmuntrer til et bærekraftig jordbruk. Beholderne våre produkter distribueres i er resirkulerbare.

 

hummel-482585_1920

 

Hvorfor LIVOS?
Det finnes en myriade av skadelige og giftige stoffer i syntetisk maling, og denne listen blir lengre mens kunnskapen vokser. Flere av stoffene i syntetisk maling vet man på nåværende tidspunkt ikke nok om til å kunne si om de er skadelige eller ei. I produksjon av syntetisk maling med så mange kjemiske ingredienser oppstår også nye og ukjente kjemiske forbindelser. Langtidsvirkningene for flere av disse kjemiske forbindelsene på miljø, mikro-organismer og mennesker er ikke kartlagt ennå.
Myndighetenes krav til produksjon av maling og overflatebehandlingspreparater er ikke spesielt strenge. Derfor blir det opp til forbrukeren å verne om sitt eget inneklima og sin egen helse. Med våre giftfrie og miljøvennlige produkter, produsert på naturens premisser og med fokus på bærekraft i alle ledd av prosessen, er vi sikre på at LIVOS er et valg du blir fornøyd med.

LIVOS er et trygt, sunt og etisk valg. LIVOS har tidligere blitt kåret til beste produkt ut i fra helse- og miljøhensyn (Forbrukerrapportene nr. 5 og 6, 1999).