Personvernerklæring og samtykke til bruk av data

Det er viktig for oss å overholde gjeldene lover og regler når vi behandler de personlige opplysningene du gir oss. Her informerer vi deg om hvordan vi samler inn og behandler slike data. Personvernerklæringen nedenfor angir hvilke opplysninger som registreres om deg når du besøker nettstedet vårt eller på annen måte kontakter oss, hva vi bruker dem til, dine rettigheter og at du kan kontakte oss dersom det er noe du lurer på.

1. Ansvarlig for innsamling av data

Nettstedet er ansvarlig for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger som du legger inn. Du kan når som helst få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre, endre eller slette dataene. Ved besøk i nettbutikken bør du ikke legge inn andre opplysninger enn det som er forespurt. Dataene som samles inn oppbevares ukryptert i en database i Norge og administreres av Domeneshop AS.

Dersom du har spørsmål til oss angående registrerte persondata eller annet innen personvern, vennligst kontakt oss.

2. Innsamling, bearbeiding og bruk av personlige opplysninger

Når samler vi inn personopplysninger om deg?
Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, e-post eller via nettstedet vårt.
Vi kan samle inn personopplysninger som anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og oss.

Opprettelse av kundekonto
For alle kunder som handler hos oss, opprettes en kundekonto. Kundekontoen kan gi informasjon om dine egne, lagrede personopplysninger. Her kan du blant annet finne opplysninger om dine bestillinger og produkter du har kjøpt hos oss.

Bruk av data hos tredjepart
Vår hjemmeside benytter ikke cookies og dermed er det ingen opplysninger som videresendes til tjenester som Facebook, Google Analytics og tilsvarende.

3. Behandlingens formål og hjemmel

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre kundeservice.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss, inkludert ordrebekreftelse, faktura, påminnelser, oppdateringer og lignende.
 • Gi deg informasjon om nyheter fra LIVOS eller annen relevant opplysning om vårt kundeforhold.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, eller telefonsamtaler), og «Kontakt meg»-skjema, evt. andre webskjemaer du har fylt ut på vårt nettsted.
 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter. Denne kommunikasjonen krever at du samtykker til å motta den.
 • Vi lagrer kjøps- og ordrehistorikk i henhold til regnskapsloven.

I tillegg vil personopplysningene brukes til å sikre eventuelle rettskrav som er oppstått under kundeforholdet.

Videre behandles personopplysningene for å opprettholde et register over våre kunder.

4. Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.

Vi samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger som personopplysninger og bankopplysninger da vi kun mottar de opplysninger du legger inn ved bestilling og du mottar ordrebekreftelse og deretter faktura fra oss.

Våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å håndtere personopplysninger i henhold til GDPR, EUs personvernlovgivning.

5. Hvor lenge tar vi vare på dine personopplysninger?

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter, samt for å sikre dekning av eventuelle rettskrav. Nettstedet lagrer kun informasjon i EU/EØS-land og i godkjente land iht. GDPR.

Informasjon blir ikke videreformidlet til andre formål enn det som er oppgitt i denne erklæringen. Du kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som lagres om deg, og be oss korrigere, slette eller sende deg opplysningene i et maskinlesbart format.

6. Rettigheter til dine personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å bli informert om at personopplysninger samles inn, hvilke opplysninger som samles inn og hva disse skal brukes til.
 • Rett til at personopplysninger ikke brukes med mindre du aktivt har gitt samtykke til bruk av personopplysningene dine.
 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg.
 • Rett til å be oss korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.

 

Kontaktopplysninger

Livos Norge AS

E-post: post@naturmaling.no
Tlf: 930 82 045.