VEDO gipssparkel, vannbasert (440)
Dette produktet tilhører LIVOS sin nøytralserie tilpasset allergikere og lukt- og kjemikaliefølsomme. Til vegg og tak innvendig. Til å fylle hull ujevnheter og sprekker på mur, puss, gips og betong. Kan brukes for å feste plugger/dybel og til kunstnerisk modelleringsteknikk. Ikke egnet til gulv. Pulver som blandes med vann.
Velg alternativ
ANAVO sparkel oljebasert (628)
Oljebasert sparkel for treverk innvendig. Til heltre og finerplater. Uegnet for hull og sprekker over 1 mm. Kan sprøytes ved tilsetting av 15% vann. Verktøy rengjøres i vann.
Velg alternativ